Política de privacitat

Ariane webdesign manifesta la seva respecte i compliment de les disposicions recollides en la legislació vigent. Per això l'informem de la nostra política de privacitat: perquè pugui determinar, voluntàriament, si desitja facilitar les seves dades personals a Ariane webdesign. Aquesta política de privacitat estableix l'ús i manteniment de les dades personals dels Usuaris en el present lloc web. Si us plau llegiu detingudament el present document per conèixer els drets i obligacions que se'n deriven.

Condicions de privacitat

 

1. Incorporació de dades personals

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "LOPD"), s'informa que totes les dades personals que l'Usuari faciliti a través del lloc web www.arianewebdesign.com (en endavant, "el Lloc Web") seran incorporades i tractades als fitxers titularitat d'Ariane webdesign (en endavant, "Ariane webdesign") per a les següents finalitats: possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l' Usuari; mantenir informat a l'Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis d'Ariane webdesign; activar l'enviament de la newsletter (butlletí de notícies) d'Ariane webdesign i realitzar estudis de mercat i opinió.

L'emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc Web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l'Usuari. De no facilitar totes les dades, Ariane webdesign no garanteix que la informació i serveis facilitats es puguin prestar, es prestin correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari.

 

2. Exercici de drets

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Ariane webdesign; Crta. Sant Celoni 121, 08358 Arenys de Munt, Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a infoarianewebdesign.com. En ambdós casos l'Usuari interessat haurà d'acompanyar una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui.

 

3. Comunicacions comercials electròniques

L'Usuari, mitjançant la marcació de la casella que apareix en els diferents formularis d'aquest lloc web, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals puguin ser tractades per Ariane webdesign per a les següents finalitats: enviament de comunicacions comercials d'Ariane webdesign via correu ordinari, correu electrònic, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

 

4. Comunicacions de dades efectuades per l'Usuari

Abans de facilitar al Lloc Web dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a Ariane webdesign davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

 

5. Subcontractació en la prestació de serveis

En la prestació del servei, l'Usuari accepta expressament que Ariane webdesign pugui subcontractar aquests serveis a terceres entitats. En tot cas, Ariane webdesign garanteix que les empreses subcontractistes estaran ubicades a Espanya, o en països amb un nivell de protecció de dades equiparable a l'espanyol, amb qui prèviament s'haurà signat un contracte conforme a l'article 12 de la LOPD.

 

6. Ús de Cookies

Ariane webdesign, pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l'Usuari navega pel Lloc Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'Usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l'Usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba allotjat el Lloc Web reconegui el navegador web utilitzat per l'Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que es hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom d'Ariane webdesign, sense perjudici que sigui necessari que l'Usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis la prestació requereixi el previ registre o "login".

 

7. Vigència de la política de privacitat

En qualsevol moment podem procedir a la modificació de la present política de privacitat: si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti .

Per a qualsevol qüestió respecte a la política de privacitat d'aquest lloc web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades facilitades en l'apartat avís legal  d'aquest lloc web.

 

Text revisat i actualitzat el 2 de juliol de 2022.